Социално отговорни

За много компании корпоративните събития са израз на социална отговорност, така че да популяризират своя кауза. Участниците инвестират време и усилия в своите общности и екипи, и по този начин укрепват доверието си един към друг. Това насърчава всички в екипа да се стремят да бъдат ценни за общността, докато работят за обща кауза.

Кутия с усмивки

Усмивката е велика сила. Искате ли да подарите усмивка на хора в неравностойно положение?

В тази програма ще имате възможност да подготвите кутии, които са пълни с различни ръчно изработени играчки или дълготрайни хранителни продукти или др.

 

Реновиране на бивак

Времето прекарано сред природата е незабравимо за всички, но кой се грижи за природата и местата за отдих в нея?

Това може да сте вие! Участниците изграждат пейки, маси, огнища и други помощни съоръжения, след което почистват района и обядват на BBQ