Посрещане влакът "Експрес Свързана Европа" 2021

Централна ж.п. гара | гр. София