60 години Дунапак 2022

с участието на Михаела Филева | хотел Империал, гр. Пловдив