70 години Център за психично здраве Бургас 2022

с участието на Тони Димитрова | хотел България, гр. Бургас