30 години "РУВЕКС" 2023

с участието на Рафи Бохосян | гр. София