Бизнес симулация

Бизнес симулацията е имитация на управлението на реалния бизнес процес, организация или конкурентни фирми. Тази програма се използва главно с цел повишаване квалификацията на екипа. Това става чрез прилагането на стратегически, пазарен или оперативен анализ, логическо и творческо мислене и вземането на решения. Същевременно се работи върху развиването на личностни умения, като сътрудничество или водене на преговори.

The pipeline

Колко важна е ролята на всеки отдел в една компания за постигане на крайната цел?

Отговорът можем да потърсим чрез бизнес симулацията “The Pipeline”. Целта е всеки екип да изгради правилно неговото парче от обща водопроводна мрежа, през която да потече вода. Всяка загуба по пътя на водата намалява крaйния резултат.

Ще успеете ли зааедно да постигнете крайната цел? Заповядайте да разберем!

Giant Puzzle

Каква е ролята на ефективната комуникация в една организация?

Това можем да разберем с програмата “Giant Puzzle”. Целта е  всеки екип да нарисува своята част от една уникална картина изготвена специално за вас. Сигурно вече се досещате - това означава, че всеки екип трябва да нарисува едно от парчетата на „Голямата картина”.

Екипите разполагат с всички необходими материали и пособия за рисуване, но с ограничена информация.  Единствено добрата комуникация и координация между отборите ще доведе до успешен резултат.

Готовите проекти се рамкират и могат да се поставят в офиса за по-дълготраен мотивиращ ефект.