Бизнес симулация

Бизнес симулацията е имитация на управлението на реалния бизнес процес, организация или конкурентни фирми. Тази програма се използва главно с цел повишаване квалификацията на екипа. Това става чрез прилагането на стратегически, пазарен или оперативен анализ, логическо и творческо мислене и вземането на решения. Същевременно се работи върху развиването на личностни умения, като сътрудничество или водене на преговори.

Road to success

Цел на бизнес симулацията: Всички екипи трябва да работят заедно, за да изградят мост, следвайки конкретни критерии.

Процес на бизнес симулацията:
∙ Екипите преминават през няколко етапа на бизнес симулацията;
∙ Всеки екип трябва да проектира и изгради своята част от моста;
∙ Те могат да използват само предоставения набор от материали;
∙ Чрез жребий те могат да спечелят допълнителни материали, за да изпълнят своя проект;
∙ Всеки екип създава своя собствена структура и марка.

Резултат от бизнес симулацията: Всеки отбор ще има задачата да управлява радиоуправляема кола по моста. За да завършите успешно проекта и задачите, екипите трябва да се синхронизират, да комуникират активно и да работят прецизно.

Company Model

Цел на бизнес симулацията: Всеки отбор трябва да подготви от конструктор своята тематична част от големия “Модел на компанията”.
Проектът се изготвя индивидуално в зависимост от конкретния бизнес на клиента. Той може да включва ценноститена компанията, продуктии услуги, актуална кампания, темата на събитието и др. Проектите могат да бъдат 2D или 3D спрямо изискванията на клиента.

Процес на бизнес симулацията: Всеки отбор работи индивидуално по различна част на проекта. Отборите нямат право да събират частите преди изтичане на времето, но имат право да разменят ресурси. Ефективната комуникация е ключава за постигане на целта.

Резултат от бизнес симулацията: В края на програмата всички части се сглобяват и резултатът се анализира. Макетът може да се постави в офиса на компанията.

Corporate Social Responsibility: Ние ви препоръчваме частите да се дарят на избрани детски заведения (детски градини, педиатрични отделения в болници и домове за сираци).

Wooden town

Цел на бизнес симулацията: Всеки екип има за задача да изгради своята част от "Дървения град" като по този начин допринася за цялостното оформление на града.

Процес на бизнес симулацията: Всеки екип е отговорен за проектирането на отделен квартал, което означава, че ще е необходима експертиза на архитект. Екипите получават изчерпателен набор от материали, необходими за проекта. Строителят отговаря за материалите, като има единствената власт да определя тяхното използване. Освен това, участието и на дизайнер е от рещаващо значение в този процес.

Резултат от бизнес симулацията: Успехът на сглобяването на "Дървения град" с всички основни компоненти за правилното му фуинкциониране зависи до голяма степен от ефективната комуникация и координация между главния архитект и останалите екипи.

The pipeline

Колко важна е ролята на всеки отдел в една компанията за постигане на крайната цел?

Отговорът можем да потърсим чрез бизнес симулацията “The Pipeline”. Целта е всеки екип да изгради правилно неговото парче от обща водопроводна мрежа, през която да потече вода. Всяка загуба по пътя на водата намалява крaйния резултат.

Ще успеете ли зааедно да постигнете крайната цел? Заповядайте да разберем!

Giant Puzzle

Каква е ролята на ефективната комуникация в една организация?
Това можем да разберем с програмата “Giant Puzzle”.

Цел на бизнес симулацията: Целта е всеки екип да нарисува своята част от една уникална картина изготвена специално за вас. "Гигантският пъзел" е разделен на по-малки секции, равен на броя на отборите. Сигурно вече се досещате - това означава, че всеки екип трябва да нарисува едно от парчетата на „Голямата картина”.

Процес на бизнес симулацията: Екипите разполагат с всички необходими материали и пособия за рисуване, но с ограничена информация. Работят самостоятелно в своите "художвествени ателиета".

Резултат от бизнес симулацията: Единствено добрата комуникация и координация между отборите ще доведе до успешен резултат - пълното подравняване на цветовете и формите във всички части на „Гигантския пъзел“.

Готовите проекти се рамкират и могат да се поставят в офиса за по-дълготраен мотивиращ ефект.